Agata Perković

Detaljna analiza, opis i sve o imenu Agata i prezimenu Perković.

Agata je žensko ime.
Ime Agata najčešće koriste slijedeći jezici: češki, hrvatski, talijanski, poljski, ruski, španjolski, švedski.

Slična/srodna imena

Slična i/ili srodna imena imenu Agata: -
Slična i/ili srodna prezimena prezimenu Perković: -

Statistika pregleda

Ime Agata je pregledano ukupno 78055 put(a). Po popularnosti ovo ime se nalazi na 14. poziciji, a traženo je sa 0.45% upita. Prezime Perković je pregledano ukupno 8852 put(a). Po broju pregleda ovo prezime zauzima 1034. mjesto, a traženo je sa 0.05% upita.

Izvedene riječi

Koristeći znakove iz imena i prezimena Agata Perković moguće je sastaviti slijedeće riječi:
agar, agava, agavka, agerat, agio, agip, akt, ako, akr, akrap, akrapov, aktea, akter, aktiv, aktiva, aorta, aparat, apoteka, apotekar, ara, arak, arka, area, argo, arp, art, arvati, atak, ati, avatar, avet, aveta, ćaporak, ćato, ćepa, ćerati, ćevap, ćopavati, ćorak, ćorav, eai, ego, ekg, ekipa, ekotip, ekvator, epik, epo, era, erga, ergotić, rati, erotika, erp, eta, etapa, etar, etika, evati, evaporit, evo, gaap, gak, gakati, gaće, gar, garavo, garota, garov, gatka, gatara, gatar, gater, gavka, gavota, geotraka, geto, gipko, gira, gitara, gitar, gor, gora, gorkati, gore, goriv, gorki, got, gotika, gotik, gov, grakati, grakći, graći, grapa, grep, grip, gripa, gripe, griva, griv, grkov, groktav, grota, grote, gvir, iako, igra, igao, igor, igr, igroteka, ikra, ipak, iva, iver, iverak, ivr, kaić, kaire, kair, kati, kao, kap, kapa, kapar, kapara, kapare, kapari, kapav, kapo, kar, karati, karat, karta, karate, kare, kargo, karo, kata, katar, kava, kavga, kćer, kći, kerv, keto, tko, kip, kipar, kiper, kipov, kipt, kir, kireta, kita, kiveta, koća, koćar, koga, koati, kop, kopa, kopar, kopitar, kopit, kopra, kopriva, kopriv, kopt, kor, kora, korati, koreći, korpa, korveta, kot, kota, kotar, kotarev, kotva, kov, kovaći, kovati, koverta, kovert, kovit, kpa, kraći, kraćati, kraće, krati, krap, krat, kravata, kreći, krep, krepavati, kret, kripta, kripto, kriv, krivo, krović, krpeći, krp, krpo, krv, krva, krveći, krvit, kvar, kvarta, kvatre, kvota, kvrga, kvrg, kvrgo, ogar, oka, okt, oker, okra, okraćati, okraći, okrepa, okret, okrpati, okrpa, oktav, oktava, okva, okvir, opati, opat, opatv, opći, opeći, opeka, opekar, opera, operativa, oprati, oper, opet, oprava, opreka, optika, oreći, ortak, otarak, otar, otava, oteći, otek, oti, otir, otkap, otkriće, otparak, otprava, otpravak, otprva, otraga, otra, otrći, ovati, oveći, ovi, ovitak, ovit, ovrata, patak, pagar, pakao, paker, paket, paketić, paći, pakovati, pakt, pakta, pao, paović, par, para, parati, park, pari, parić, parka, parket, parkić, parovit, patka, pater, patera, patika, patkov, patoka, patvoreći, paverika, pavit, peka, peć, pekar, pekara, pekarov, pek, per, pero, prati, perati, perika, periv, pet, peta, petak, peti, petika, petkov, petor, petorka, petorak, petrovka, petrović, piće, pie, pik, pika, pikov, pikt, pir, pirat, pire, piroga, pirot, pirov, pita, pitak, pitko, piv, piva, pivar, pivara, pivo, pivot, poet, poeta, poetika, pokati, poker, pok, pokrata, pokret, pokriće, pokrit, pora, poraće, porati, pore, poriv, por, port, porta, portik, potka, potar, poti, potir, pota, potraga, potrk, povećati, poveći, povik, povika, povit, povratak, povraćati, povrat, povrati, povrće, pra, praća, praćakati, praćka, praće, prateći, prav, prava, pravi, pravo, praveći, prkati, preći, preko, prekovati, pret, pretio, pretak, prevaga, previt, prgav, pri, pritka, priteg, pritega, pritoka, pritok, privag, private, pro, proati, proći, prota, protek, protega, protiv, protivak, prova, prov, prteći, prvi, prvak, ptić, raga, rag, rak, raka, raketa, rakov, rap, rat, rata, ratik, rav, reg, regati, regata, rek, rep, repa, repak, repat, repić, repo, retak, revati, rev, ria, rika, rik, rit, riva, rive, riv, rok, roga, rogat, rokći, rop, rotkva, rovka, rovati, rpg, rta, rva, rvati, tak, taki, taći, takoreći, tapioka, tapir, tara, taro, tarok, tava, tav, tavor, teći, tek, teka, teov, tepav, ter, tera, tev, tie, tigar, tigra, tigr, tikva, tio, tip, tipka, tkivo, toga, toka, tokar, top, topeći, topić, topika, topiv, tor, torka, tovar, trak, traka, trag, tragika, tragik, trap, trapeći, trava, travak, travka, trka, tri, trio, tripa, tripe, trk, trkaći, trke, trog, trop, tropi, tropa, trp, trpak, trpeći, trpki, trpa, tvar, tvor, tvoreći, vaga, vagati, vagar, vage, vagir, vag, vapeći, var, varati, varakati, varka, varićak, vat, vata, vatra, vati, već, veći, vektor, veo, vepar, vepra, vepr, vera, verati, vrati, veriga, veto, vet, via, vika, vikar, vir, vitao, vitko, vitro, votka, voće, voćka, voćar, voćke, voća, vraćati, vrag, vraga, vreti, vrat, vrata, vratić, vre, vreća, vreo, vrgati, vrći, vri, vrtaći, vrteći, vrg.
Ukupno sastavljeno 597 riječ(i). Najduža riječ (ili jedna od najdužih) je glagol krepavati i sastoji se od 9 znakova.

Numerologija imena i prezimena

Agata Perković se sastoji od slijedećih slova i pripadnih numeroloških vrijednosti:
a (1), g (3), a (1), t (4), a (1), p (8), e (5), r (2), k (2), o (7), v (6), i (1), ć (3)
1 + 3 + 1 + 4 + 1 + 8 + 5 + 2 + 2 + 7 + 6 + 1 + 3 = 44
4 + 4 = 8

Numerološki broj je: 8.


Osoba pod brojem Osam je snažna, uspješna i zna kako postupati sa novcem. Njen vladar je planet Saturn.

Pozitivne osobnosti Osmice su ambicioznost, praktičnost, gospodarenje, hrabrost, organiziranost, osjećaj za upravljanje ljudima i stoga je obično uspješna bilo čega se uhvati.

U slučajevima kada njezina osobnost pokaže svoje manju ljepu stranu, lako postane škrta, materijalistična i nasilna.
Osmica je u ljubavi predana, odgovorna i hrabra. Pouzdana je i praktična, partneru daje stabilnosti i sigurnost. Može se dogoditi da ponekad u ljubavi postane previše hladna i preračunljiva. Kada joj izmakne romantike ili strpljivosti u vezi, ljubav se tada ohladi i Osmica često ostaje sama sa svojim novcem.

Najbolje joj odgovaraju trojka i devetka.

Statistika imena i prezimena

Ime i prezime Agata Perković sastavljeno je od 13 slova i 13 znakova. Od svih slova njih 6 su samoglasnici, dok je 7 suglasnika što ispada da se sastoji od 46% samoglasnika te 54% suglasnika.
U ovom imenu 4 znakova nalazi se na tipkovnici pod prstima u sredini tipkovnice, te ovo ime i prezime koristeći računalnu tipkovnicu može biti ispisano sa 18 bodova (manji broj bodova je bolje/brže).

Tarot karte

Brojevi i značenja tarot karti za svako slovo Agata Perković. Pročitajte detaljni opis, objašnjenje i značenje svakog slova:
AGATA PERKOVIĆ - pretvorba u slova bez specijalnih znakova:
AGATA PERKOVIC

Slovo A
Redni broj karte:1
Tarot karta:Čarobnjak
Jačina:3 (broj ponavljanja)
kreativan, poduzetan, inventivan, intuitivan
Slovo G
Redni broj karte:7
Tarot karta:Kočija
Jačina:1 (broj ponavljanja)
jak, čvrst, odlučan, pobjednik, vođa, uspješan, dominantan
Slovo T
Redni broj karte:20
Tarot karta:Presuda
Jačina:1 (broj ponavljanja)
nepokolebljiv, uporan, zahtjevan, snažan
Slovo P
Redni broj karte:16
Tarot karta:Zgrada
Jačina:1 (broj ponavljanja)
obrtnik, fizički radnik, graditelj
Slovo E
Redni broj karte:5
Tarot karta:Svećenik
Jačina:1 (broj ponavljanja)
mudar, lukav, inventivan, odvažan, društven
Slovo R
Redni broj karte:18
Tarot karta:Mjesec
Jačina:1 (broj ponavljanja)
strpljiv, odlučan, jak
Slovo K
Redni broj karte:11
Tarot karta:Pravda
Jačina:1 (broj ponavljanja)
karizmatičan, brz, vođa, odlučan
Slovo O
Redni broj karte:15
Tarot karta:Vrag
Jačina:1 (broj ponavljanja)
optimist, igrač, trgovac, lovac
Slovo V
Redni broj karte:22
Tarot karta:Budala
Jačina:1 (broj ponavljanja)
zabavan, radostan, uporan, spreman za rizike, djetinjast
Slovo I
Redni broj karte:9
Tarot karta:Pustinjak
Jačina:1 (broj ponavljanja)
nezavisan, istraživačkog duha, inteligentan, skroman, mudar
Slovo C
Redni broj karte:3
Tarot karta:Carica
Jačina:1 (broj ponavljanja)
strpljiv, svojeglav, snažan, darovit

Poznate osobe sa istim imenom/prezimenom

Ágata Gligo - književnica
Vlatko Perković - redatelj