Cecilija

Cecilija je žensko ime.
Ime Cecilija najčešće koriste slijedeći jezici: hrvatski.

Slična/srodna imena

Slična i/ili srodna imena imenu Cecilija: -

Popis prezimena

Kliknite na slovo za prikaz kombinacije imena Cecilija i prezimena koje započinju na odabrano slovom.

Statistika pregleda

Ime Cecilija je pregledano ukupno 72766 put(a). Po popularnosti ovo ime se nalazi na 25. poziciji, a traženo je sa 0.299% upita.

Izvedene riječi

Koristeći znakove iz imena Cecilija moguće je sastaviti slijedeće riječi:
ace, ale, ali, cac, cca, cela, cic, cica, cicija, cij, cijeli, cijelac, cilije, cilj, cilji, cjelica, eai, eja, ela, icc, ici, ili, ilica, jela, jelac, lacij, laj, lice, lica, liceji, lij, lija, liji, lac.
Ukupno sastavljeno 34 riječ(i). Najduža riječ (ili jedna od najdužih) je imenica cijelac i sastoji se od 7 znakova.

Numerologija imena

Cecilija se sastoji od slijedećih slova i pripadnih numeroloških vrijednosti:
c (3), e (5), c (3), i (1), l (3), i (1), j (1), a (1)
3 + 5 + 3 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1 = 18
1 + 8 = 9

Numerološki broj je: 9.

Devetka je broj rođenog učitelja. Tolerantna je, malo nepraktična, ali ipak prilagodljiva i suosjećajna osoba.

Pozitivne osobine devetke su humanitarnost, aktivnost i odlučnost da poboljša svijet. Međutim, kada njezina osobnost pokaže i svoju manje ljepu stranu, to može biti izraženo kao loše raspoloženje, nemir, prkos, ili u krajnjim slučajevima čak i kao nasilničko ponašanje prema ljudima te stvaranje neugodnih scena.

Devetke su u ljubavi vrlo predane i spremne da udovolje. Ponekad čak i previše udovoljavaju te se ih može pogrdno nazvati 'papučarima'. Svoju ljubav prema partneru pokazuju na način da mu pokušavaju pomoći u raznim problemima i preuzimajući na sebe njihov teret i breme. Ako je izazvana, naizgled skromna devetka, lako se može pretvoriti u 'zločestog psa' i eksplodirati kao vulkan. U takvim slučajevima, najbolje je za partnera da se drži na sigurnoj udaljenosti.

Najviše odgovara numerološkim brojevima 3, 5, 6 i 8.

Statistika imena

Ime Cecilija sastavljeno je od 8 slova i 8 znakova. Od svih slova njih 4 su samoglasnici, dok je 4 suglasnika što ispada da se sastoji od 50% samoglasnika te 50% suglasnika.
U ovom imenu 3 znakova nalazi se na tipkovnici pod prstima u sredini tipkovnice, te ovo ime koristeći računalnu tipkovnicu može biti ispisano sa 10 bodova (manji broj bodova je bolje/brže).

Tarot karte

Brojevi i značenja tarot karti za svako slovo Cecilija. Pročitajte detaljni opis, objašnjenje i značenje svakog slova:
CECILIJA - pretvorba u slova bez specijalnih znakova:
CECILIJA

Slovo C
Redni broj karte:3
Tarot karta:Carica
Jačina:2 (broj ponavljanja)
strpljiv, svojeglav, snažan, darovit
Slovo E
Redni broj karte:5
Tarot karta:Svećenik
Jačina:1 (broj ponavljanja)
mudar, lukav, inventivan, odvažan, društven
Slovo I
Redni broj karte:9
Tarot karta:Pustinjak
Jačina:2 (broj ponavljanja)
nezavisan, istraživačkog duha, inteligentan, skroman, mudar
Slovo L
Redni broj karte:12
Tarot karta:Obješenjak
Jačina:1 (broj ponavljanja)
vođa, učitelj, iscjeljitelj, odlučan
Slovo J
Redni broj karte:10
Tarot karta:Kolo sreće
Jačina:1 (broj ponavljanja)
optimist, oportunist, poduzetan
Slovo A
Redni broj karte:1
Tarot karta:Čarobnjak
Jačina:1 (broj ponavljanja)
kreativan, poduzetan, inventivan, intuitivan