Ivanka

Ivanka je žensko ime.
Ime Ivanka najčešće koriste slijedeći jezici: bugarski, češki, hrvatski, srpski.

Slična/srodna imena

Slična i/ili srodna imena imenu Ivanka: Ivančica

Popis prezimena

Kliknite na slovo za prikaz kombinacije imena Ivanka i prezimena koje započinju na odabrano slovom.

Statistika pregleda

Ime Ivanka je pregledano ukupno 44492 put(a). Po popularnosti ovo ime se nalazi na 277. poziciji, a traženo je sa 0.162% upita.

Izvedene riječi

Koristeći znakove iz imena Ivanka moguće je sastaviti slijedeće riječi:
akna, ina, inka, inak, iva, kan, kana, kava, kavan, kin, kivan, naiva, naivka, naivak, nava, navika, nik, nkv, vani, via, vika, vikan.
Ukupno sastavljeno 22 riječ(i). Najduža riječ (ili jedna od najdužih) je imenica naivka i sastoji se od 6 znakova.

Numerologija imena

Ivanka se sastoji od slijedećih slova i pripadnih numeroloških vrijednosti:
i (1), v (6), a (1), n (5), k (2), a (1)
1 + 6 + 1 + 5 + 2 + 1 = 16
1 + 6 = 7

Numerološki broj je: 7.


Osoba pod brojem Sedam je veliki mislilac. Izrazito je prožeta duhovnošću, introvertirana i uglavnom tiha. Materijalne stvari je previše ne zabrinjavaju. Sedmicom vlada planet Neptun.

Svaka osoba može razviti određene pozitivne, tako i određene negativne osobine. Sedmica je prilično suzdržana, ali plijeni pozornost svojom različitošću, intuicijom, mudrošću i svojim gotovo proricateljskim sposobnostima. Također može imati izraženu i svoju lošu stranu te lako postaje melankolična, prepuštena sudbini, čudna i nedostupna.

U ljubavi, kao i na svim područjima života, prečesto odluta u oblake i sanjarenja. Iz tog razloga partneru ostaje vječna enigma koju nikad neće razumjeti u potpunosti. S druge strane mnoge ljude privuče upravo njezina duboka duhovnost i neovisnost od materijalnog. Iako je Sedmica često sama sebi dovoljna, u partnerskom odnosu zna biti vrlo predana svojoj ljubavi. Partnera zna voditi kako u visine tako i u dubine koje su većini ljudi nezamislive. Njezine ideje o ljubavi su najčešće veličanstvene i nestvarne da bi bile lako ostvarive u svakodnevnom životu. Stoga su Sedmice rijetko zadovoljne u ljubavi i često napuštaju vezu zajedno sa svojim urušenim idealima.

Odgovara brojkama 2, 4 i 5.

Statistika imena

Ime Ivanka sastavljeno je od 6 slova i 6 znakova. Od svih slova njih 3 su samoglasnici, dok je 3 suglasnika što ispada da se sastoji od 50% samoglasnika te 50% suglasnika.
U ovom imenu 3 znakova nalazi se na tipkovnici pod prstima u sredini tipkovnice, te ovo ime koristeći računalnu tipkovnicu može biti ispisano sa 6 bodova (manji broj bodova je bolje/brže).

Tarot karte

Brojevi i značenja tarot karti za svako slovo Ivanka. Pročitajte detaljni opis, objašnjenje i značenje svakog slova:
IVANKA - pretvorba u slova bez specijalnih znakova:
IVANKA

Slovo I
Redni broj karte:9
Tarot karta:Pustinjak
Jačina:1 (broj ponavljanja)
nezavisan, istraživačkog duha, inteligentan, skroman, mudar
Slovo V
Redni broj karte:22
Tarot karta:Budala
Jačina:1 (broj ponavljanja)
zabavan, radostan, uporan, spreman za rizike, djetinjast
Slovo A
Redni broj karte:1
Tarot karta:Čarobnjak
Jačina:2 (broj ponavljanja)
kreativan, poduzetan, inventivan, intuitivan
Slovo N
Redni broj karte:14
Tarot karta:Umjerenost
Jačina:1 (broj ponavljanja)
iscjelitelj, mudar, lukav, vješt
Slovo K
Redni broj karte:11
Tarot karta:Pravda
Jačina:1 (broj ponavljanja)
karizmatičan, brz, vođa, odlučan