Renata

Renata je žensko ime.
Ime Renata najčešće koriste slijedeći jezici: češki, njemački, hrvatski, talijanski, poljski, portugalski, starorimski, španjolski.

Slična/srodna imena

Slična i/ili srodna imena imenu Renata: Renato

Popis prezimena

Kliknite na slovo za prikaz kombinacije imena Renata i prezimena koje započinju na odabrano slovom.

Statistika pregleda

Ime Renata je pregledano ukupno 77346 put(a). Po popularnosti ovo ime se nalazi na 22. poziciji, a traženo je sa 0.305% upita.

Izvedene riječi

Koristeći znakove iz imena Renata moguće je sastaviti slijedeće riječi:
ant, ara, area, arena, art, aten, era, eta, etan, etar, nar, natar, ran, rana, rat, rata, ratan, rent, renta, rta, tan, tane, tara, ten, tenar, ter, tera, tren, trn.
Ukupno sastavljeno 29 riječ(i). Najduža riječ (ili jedna od najdužih) je imenica arena i sastoji se od 5 znakova.

Numerologija imena

Renata se sastoji od slijedećih slova i pripadnih numeroloških vrijednosti:
r (2), e (5), n (5), a (1), t (4), a (1)
2 + 5 + 5 + 1 + 4 + 1 = 18
1 + 8 = 9

Numerološki broj je: 9.

Devetka je broj rođenog učitelja. Tolerantna je, malo nepraktična, ali ipak prilagodljiva i suosjećajna osoba.

Pozitivne osobine devetke su humanitarnost, aktivnost i odlučnost da poboljša svijet. Međutim, kada njezina osobnost pokaže i svoju manje ljepu stranu, to može biti izraženo kao loše raspoloženje, nemir, prkos, ili u krajnjim slučajevima čak i kao nasilničko ponašanje prema ljudima te stvaranje neugodnih scena.

Devetke su u ljubavi vrlo predane i spremne da udovolje. Ponekad čak i previše udovoljavaju te se ih može pogrdno nazvati 'papučarima'. Svoju ljubav prema partneru pokazuju na način da mu pokušavaju pomoći u raznim problemima i preuzimajući na sebe njihov teret i breme. Ako je izazvana, naizgled skromna devetka, lako se može pretvoriti u 'zločestog psa' i eksplodirati kao vulkan. U takvim slučajevima, najbolje je za partnera da se drži na sigurnoj udaljenosti.

Najviše odgovara numerološkim brojevima 3, 5, 6 i 8.

Statistika imena

Ime Renata sastavljeno je od 6 slova i 6 znakova. Od svih slova njih 3 su samoglasnici, dok je 3 suglasnika što ispada da se sastoji od 50% samoglasnika te 50% suglasnika.
U ovom imenu 2 znakova nalazi se na tipkovnici pod prstima u sredini tipkovnice, te ovo ime koristeći računalnu tipkovnicu može biti ispisano sa 8 bodova (manji broj bodova je bolje/brže).

Tarot karte

Brojevi i značenja tarot karti za svako slovo Renata. Pročitajte detaljni opis, objašnjenje i značenje svakog slova:
RENATA - pretvorba u slova bez specijalnih znakova:
RENATA

Slovo R
Redni broj karte:18
Tarot karta:Mjesec
Jačina:1 (broj ponavljanja)
strpljiv, odlučan, jak
Slovo E
Redni broj karte:5
Tarot karta:Svećenik
Jačina:1 (broj ponavljanja)
mudar, lukav, inventivan, odvažan, društven
Slovo N
Redni broj karte:14
Tarot karta:Umjerenost
Jačina:1 (broj ponavljanja)
iscjelitelj, mudar, lukav, vješt
Slovo A
Redni broj karte:1
Tarot karta:Čarobnjak
Jačina:2 (broj ponavljanja)
kreativan, poduzetan, inventivan, intuitivan
Slovo T
Redni broj karte:20
Tarot karta:Presuda
Jačina:1 (broj ponavljanja)
nepokolebljiv, uporan, zahtjevan, snažan