Vladimir

Vladimir je muško ime.
Ime Vladimir najčešće koriste slijedeći jezici: bugarski, hrvatski, makedonski, makedonski, ruski, srednjovjekovno slavenski, srpski.

Slična/srodna imena

Slična i/ili srodna imena imenu Vladimir: Vladimira

Popis prezimena

Kliknite na slovo za prikaz kombinacije imena Vladimir i prezimena koje započinju na odabrano slovom.

Statistika pregleda

Ime Vladimir je pregledano ukupno 43801 put(a). Po popularnosti ovo ime se nalazi na 268. poziciji, a traženo je sa 0.164% upita.

Izvedene riječi

Koristeći znakove iz imena Vladimir moguće je sastaviti slijedeće riječi:
adi, ali, amid, amidi, aril, dal, dalimir, dar, diva, dram, dril, drm, dra, drv, drva, ida, idila, ili, ilir, iva, ivr, lim, limar, lir, lira, lvm, mai, mal, mil, mili, mira, mladi, mliv, mlrd, mrav, mrva, rad, radi, ral, rami, rav, ria, ril, rima, rim, riva, rival, riv, rva, vad, val, vam, var, via, vid, vidar, vidra, vila, vim, vir, vmd, vri, vrla.
Ukupno sastavljeno 63 riječ(i). Najduža riječ (ili jedna od najdužih) je imenica dalimir i sastoji se od 7 znakova.

Numerologija imena

Vladimir se sastoji od slijedećih slova i pripadnih numeroloških vrijednosti:
v (6), l (3), a (1), d (4), i (1), m (4), i (1), r (2)
6 + 3 + 1 + 4 + 1 + 4 + 1 + 2 = 22
2 + 2 = 4

Numerološki broj je: 4.

Dobrota i marljivost je vodilja kroz život osoba označenih brojem Četiri. Četvorka je praktična, ima dobar osjećaj za detalje, pouzdana je i uvijek spremna pomoći. Njezin vladar je planet Uran.

Pozitivne osobine koje karakteriziraju Četvorku su pouzdanost, vjernost, dosljednost, samodisciplina i usmjerenost prema rješavanju problema. Međutim, kada njezina osobnost pokaže svoju manje ljepu stranu, to se može izraziti kroz pobunu, sitničavost, tvrdoglavost i uskogrudnost.

Čertvorka je u ljubavi prizemljena i općenito je odan partner koji zaslužuje da mu se vjeruje. Međutim ako osjeti da ga partner bilo kako ograničava, postane vrlo osjetljiva i nervozna. U vezi treba snažnog i odlučnog partnera koji je ponekad spreman izboriti se za vlastita stajališta. Neodlučan partner ju može razljutiti do te mjere da počinje uzvraćati protivljenjem. Četvorke su odane i orijentirane rješavanju problema. Obično znaju kako motivirati partnera preuzimanjem inicijative.

Odgovara brojkama 1 i 7.

Statistika imena

Ime Vladimir sastavljeno je od 8 slova i 8 znakova. Od svih slova njih 3 su samoglasnici, dok je 5 suglasnika što ispada da se sastoji od 38% samoglasnika te 62% suglasnika.
U ovom imenu 3 znakova nalazi se na tipkovnici pod prstima u sredini tipkovnice, te ovo ime koristeći računalnu tipkovnicu može biti ispisano sa 10 bodova (manji broj bodova je bolje/brže).

Tarot karte

Brojevi i značenja tarot karti za svako slovo Vladimir. Pročitajte detaljni opis, objašnjenje i značenje svakog slova:
VLADIMIR - pretvorba u slova bez specijalnih znakova:
VLADIMIR

Slovo V
Redni broj karte:22
Tarot karta:Budala
Jačina:1 (broj ponavljanja)
zabavan, radostan, uporan, spreman za rizike, djetinjast
Slovo L
Redni broj karte:12
Tarot karta:Obješenjak
Jačina:1 (broj ponavljanja)
vođa, učitelj, iscjeljitelj, odlučan
Slovo A
Redni broj karte:1
Tarot karta:Čarobnjak
Jačina:1 (broj ponavljanja)
kreativan, poduzetan, inventivan, intuitivan
Slovo D
Redni broj karte:4
Tarot karta:Car
Jačina:1 (broj ponavljanja)
odlučan, uporan, samokontrolirajuć, discipliniran, idealista
Slovo I
Redni broj karte:9
Tarot karta:Pustinjak
Jačina:2 (broj ponavljanja)
nezavisan, istraživačkog duha, inteligentan, skroman, mudar
Slovo M
Redni broj karte:13
Tarot karta:Smrt
Jačina:1 (broj ponavljanja)
stvoritelj, kreator, graditelj
Slovo R
Redni broj karte:18
Tarot karta:Mjesec
Jačina:1 (broj ponavljanja)
strpljiv, odlučan, jak

Poznate osobe sa istim imenom/prezimenom

Vladimir Gruden - liječnik i znanstvenik
Vladimir Herzog - brazilski revolucionar, sveučilišni profesor i novinar
Vladimir Krstić - košarkaš
Vladimir Levak - TV voditelj
Vladimir Prelog - znanstvenik, nobelovac
Vladimir Šeks - političar
Vladimir Veljković - atletičar
Vladimir Bersa - hrvatski skladatelj
Vladimir Pavić - (1938. – +?)
Vladimir Stahuljak - orguljaš i zborovođa