Katarina Aleksić

Detaljna analiza, opis i sve o imenu Katarina i prezimenu Aleksić.

Katarina je žensko ime.
Ime Katarina najčešće koriste slijedeći jezici: danski, njemački, hrvatski, mađarski, norveški, srpski, švedski.

Slična/srodna imena

Slična i/ili srodna imena imenu Katarina: -
Slična i/ili srodna prezimena prezimenu Aleksić: -

Statistika pregleda

Ime Katarina je pregledano ukupno 38295 put(a). Po popularnosti ovo ime se nalazi na 161. poziciji, a traženo je sa 0.193% upita. Prezime Aleksić je pregledano ukupno 61655 put(a). Po broju pregleda ovo prezime zauzima 3. mjesto, a traženo je sa 0.307% upita.

Izvedene riječi

Koristeći znakove iz imena i prezimena Katarina Aleksić moguće je sastaviti slijedeće riječi:
aikia, airlines, akna, akant, akt, akiralan, akiralni, aklina, akr, akril, akrilan, akrilat, akrilatni, akrilik, akrilni, aks, aktea, akter, aktin, aktinski, ala, alatka, alakati, alat, alatni, alka, ale, aleni, ali, alias, alk, alkati, alkan, alkani, alkar, alkara, alkaraski, alkarski, alkeni, alken, alkenski, alkini, alkin, alt, altai, altaiski, alter, anal, anali, analisati, analist, analit, analitika, anala, aneks, aneksirati, anis, ankarski, anker, ankerit, anketa, anketar, anlaser, ansa, anse, antika, antik, ant, antraks, ara, arak, arka, area, arealan, arena, arenit, arenski, aril, arilenski, arilni, arina, arsani, arsenal, arsenat, arseni, arsenik, arseniti, arsini, art, artikal, artikl, asir, ask, askareli, asket, asketa, asn, aster, astra, astralni, atak, aten, atenski, ati, atlanski, atlas, atlasni, atle, atleski, ats, ćale, ćaskati, ćerati, ćiril, eai, east, ekran, ekranski, eksa, eksati, ekstra, elan, elastan, elastika, elastin, ela, eliksir, elisa, elita, elitan, eliti, enklitika, era, rati, eriti, ertl, esa, eskalirati, eskaliran, est, eta, etan, etanski, etar, etika, etil, etilni, etl, etnik, etski, ikati, ikra, ili, ilir, ilirka, ilirk, inat, ina, ini, inka, inkasa, inker, inak, insekt, insert, inski, int, intela, inter, intersil, intra, iranski, irealan, iris, iritans, irski, isitan, iskakati, iskati, iskan, iskra, iskićen, iskren, istaći, istar, istek, istin, istina, istrći, ital, italik, italski, kaić, kainski, kaire, kair, kairski, kati, kaki, kakiti, kal, kala, kalati, kalanka, kaliti, kalina, kalinski, kalistenika, kalkan, kalkarenit, kalta, kan, kana, kanal, kanalić, kanalski, kanarski, kanasta, kanat, kaniti, kanelirati, kanistar, kanister, kanski, kanta, kantar, kantil, kantir, kantri, kar, karati, karaka, karan, karas, karat, karta, karate, karatni, kare, karenski, karika, karies, karik, karina, karinski, karitas, karnet, karski, kartel, kartelni, kartelski, kas, kasa, kasaći, kasati, kasar, kasarna, kasaran, kasatka, kaseta, kasetan, kasetiran, kasetni, kasirati, kaskati, kasni, kasniti, kasneći, kasta, kastel, kast, kata, katalan, katalanski, katalinić, katan, katanski, kataralni, katar, katarin, katarinski, katarka, katarski, katni, katran, katranski, katrena, kćer, kćerka, kćeriti, kćerinski, kći, keks, kelat, kelata, kelatni, keliran, kelnski, kelt, keltski, kentski, keratin, kesa, kesiti, kesik, kes, ketali, ketili, kićanka, kićen, kika, kik, kiks, kiksati, kikser, kila, kilt, kine, kineski, kinetika, kinetski, kin, kinski, kir, kiralan, kiralni, kireta, kiri, kiselina, kiselin, kiseli, kisikana, kisni, kist, kita, kiteći, kiti, klaćati, klati, klak, klaka, klanak, klana, klanski, klarinet, klara, klas, klasa, klasati, klasić, klasiran, klaster, klatar, klatrinski, klek, kleka, kleti, klenić, kler, klerika, kleriti, kles, klesan, klesar, klesariti, klik, klika, klikati, kliker, klinast, klinasta, klinker, klirens, kliski, klisa, klistir, kraći, kraćati, kraće, kratak, kraćen, krasti, krakat, krati, kranski, kras, krasiti, krasnik, krast, krasta, krat, kratka, kratnik, krkati, kreatin, kreći, kren, kresan, kresta, kret, kretski, krika, kriket, kril, krilan, krilasti, krilat, krilni, krilnik, krin, krinka, krinak, kris, kristal, kristala, kristalan, kristalić, kristalni, kritika, krletka, krletak, krn, krnski, krst, krsta, krstić, krstići, krstina, krstin, krtina, krtin, ksilen, laćati, laikati, laikat, lakat, lakatni, lakatnik, lakirati, lakiran, lakirani, lane, lani, lanser, lansirati, lanski, larinks, larinksa, las, laser, lasera, lasić, lasiti, laska, laskati, laskan, laski, lasnirati, lasta, lastarka, lastik, lastika, lastikin, lastin, lat, lateks, lateranski, latinski, leća, lećast, lećasti, lek, leksik, lektini, lektira, lenski, lenta, ler, les, lesa, let, letni, lik, liker, likerski, lika, lina, linka, lir, lira, lirast, lirika, lirski, liska, lisanka, listak, lisin, liski, lisnat, lisnik, list, lista, listan, liste, listić, listina, listin, litra, litarski, litika, litreni, litrenka, naći, naići, naila, nailaski, nakesiti, nakit, naklati, nakresati, nakrkati, nalaskati, nalet, nalik, nar, nares, naresiti, naris, narisati, nariti, narteks, nartski, nas, naseliti, naskakati, naslati, naslikati, nasrkati, nasrti, nastali, nataći, nati, nateći, natres, natar, neal, nećak, nećaka, nećkati, nek, neka, nekrst, nekrsta, nektar, nerast, neritik, nerka, nesiti, nestali, nestal, nesti, nes, nići, nit, niekati, nikal, nikati, nik, nikke, nikl, nilski, nisak, niska, niski, nitril, nitra, rak, raka, rakel, raketa, rakis, ral, raliti, ran, rana, ranik, raniti, ranka, ras, rasa, rasan, raseliti, rasitan, rasti, rast, rastalni, rastan, rastanak, rasteći, rastika, rat, rata, ratan, ratik, ratni, realan, realist, reis, rekn, rektalan, rektalna, rek, relikt, relikti, renal, renski, rent, renta, resa, resiti, resin, reska, reskati, reski, restani, retikl, retina, retinal, retinski, retak, ria, rikati, riti, rika, rik, ril, rilski, rina, ris, risaći, risati, risan, rit, ritina, ritan, ritski, rta, sać, saće, sati, sakaćen, sakat, sakralan, sakralni, sakr, sakriti, sakrit, sala, salata, salatni, saliti, salina, salitra, salitrana, salitre, salt, san, sanak, sanirati, sanke, sankt, sanrati, santa, sant, sara, sari, sarka, sar, sat, satara, satar, satić, satir, satira, satiran, satire, satirik, satkan, satni, satnik, seir, seka, sekanta, sekirati, sekta, sel, sela, seliti, senat, serin, ser, srati, set, sial, sić, sićani, siti, sikć, siktal, sila, silan, silani, sileći, silić, silika, silikat, silina, siliran, sin, sinati, sina, sine, sink, sinka, sir, sirana, sirena, siren, sirnik, sit, sitan, sitar, sitki, sitneći, ska, skakati, skala, skalar, skalin, skalirati, skanirati, skater, skela, skelar, sken, ski, skić, sklać, sklat, sklek, skraćen, skraćeni, skraćiti, skrati, skrat, skren, skretan, skrleta, skrlet, sla, slati, slak, slan, slatina, slatin, slatki, slatak, sleta, sletni, sletan, slet, sli, slići, sliti, slikati, slikar, slikin, slina, snaći, sniti, srkati, sreća, srećka, srećan, sretan, sretnik, srkan, srna, srne, srneći, sran, staklan, staklar, staklen, staklenka, staklenik, stalan, stalinka, stanka, stanar, stanarka, star, stara, starin, starina, stearin, steka, stećak, stela, ster, sterilan, sti, stići, stil, stina, stiren, stireni, str, stran, strana, stranka, strani, strka, strik, strika, strina, strn, stra, strći, tak, taki, taći, taks, taksa, taksen, taksi, talasan, talian, talianski, talina, talir, talni, tan, tanak, tane, tanka, tanker, tankerski, tanki, tara, tarni, tarski, teći, tein, tek, teka, tekila, tekin, teklić, tel, telić, ten, tenar, teni, tenis, teniski, ter, tera, terasa, terasan, tesan, tesar, tesla, teslina, tie, tinel, tiran, tiranka, tiranski, tiraski, tirenski, tirski, tisa, tisak, tis, tiskar, tiskara, tiski, tisni, tkan, tkani, tlak, tlaka, trak, traka, traćen, trans, trasa, trka, trećina, trećinski, tren, tres, treska, treski, tri, trianći, trias, tris, triski, trk, trkaći, trke, trkin, trn, trnski, trsi, trski.
Ukupno sastavljeno 918 riječ(i). Najduža riječ (ili jedna od najdužih) je imenica kalistenika i sastoji se od 11 znakova.

Numerologija imena i prezimena

Katarina Aleksić se sastoji od slijedećih slova i pripadnih numeroloških vrijednosti:
k (2), a (1), t (4), a (1), r (2), i (1), n (5), a (1), a (1), l (3), e (5), k (2), s (3), i (1), ć (3)
2 + 1 + 4 + 1 + 2 + 1 + 5 + 1 + 1 + 3 + 5 + 2 + 3 + 1 + 3 = 35
3 + 5 = 8

Numerološki broj je: 8.


Osoba pod brojem Osam je snažna, uspješna i zna kako postupati sa novcem. Njen vladar je planet Saturn.

Pozitivne osobnosti Osmice su ambicioznost, praktičnost, gospodarenje, hrabrost, organiziranost, osjećaj za upravljanje ljudima i stoga je obično uspješna bilo čega se uhvati.

U slučajevima kada njezina osobnost pokaže svoje manju ljepu stranu, lako postane škrta, materijalistična i nasilna.
Osmica je u ljubavi predana, odgovorna i hrabra. Pouzdana je i praktična, partneru daje stabilnosti i sigurnost. Može se dogoditi da ponekad u ljubavi postane previše hladna i preračunljiva. Kada joj izmakne romantike ili strpljivosti u vezi, ljubav se tada ohladi i Osmica često ostaje sama sa svojim novcem.

Najbolje joj odgovaraju trojka i devetka.

Statistika imena i prezimena

Ime i prezime Katarina Aleksić sastavljeno je od 15 slova i 15 znakova. Od svih slova njih 7 su samoglasnici, dok je 8 suglasnika što ispada da se sastoji od 47% samoglasnika te 53% suglasnika.
U ovom imenu 8 znakova nalazi se na tipkovnici pod prstima u sredini tipkovnice, te ovo ime i prezime koristeći računalnu tipkovnicu može biti ispisano sa 15 bodova (manji broj bodova je bolje/brže).

Tarot karte

Brojevi i značenja tarot karti za svako slovoKatarina Aleksić. Pročitajte detaljni opis, objašnjenje i značenje svakog slova:
KATARINA ALEKSIĆ - pretvorba u slova bez specijalnih znakova:
KATARINA ALEKSIC

Slovo K
Redni broj karte:11
Tarot karta:Pravda
Jačina:2 (broj ponavljanja)
karizmatičan, brz, vođa, odlučan
Slovo A
Redni broj karte:1
Tarot karta:Čarobnjak
Jačina:4 (broj ponavljanja)
kreativan, poduzetan, inventivan, intuitivan
Slovo T
Redni broj karte:20
Tarot karta:Presuda
Jačina:1 (broj ponavljanja)
nepokolebljiv, uporan, zahtjevan, snažan
Slovo R
Redni broj karte:18
Tarot karta:Mjesec
Jačina:1 (broj ponavljanja)
strpljiv, odlučan, jak
Slovo I
Redni broj karte:9
Tarot karta:Pustinjak
Jačina:2 (broj ponavljanja)
nezavisan, istraživačkog duha, inteligentan, skroman, mudar
Slovo N
Redni broj karte:14
Tarot karta:Umjerenost
Jačina:1 (broj ponavljanja)
iscjelitelj, mudar, lukav, vješt
Slovo L
Redni broj karte:12
Tarot karta:Obješenjak
Jačina:1 (broj ponavljanja)
vođa, učitelj, iscjeljitelj, odlučan
Slovo E
Redni broj karte:5
Tarot karta:Svećenik
Jačina:1 (broj ponavljanja)
mudar, lukav, inventivan, odvažan, društven
Slovo S
Redni broj karte:19
Tarot karta:Sunce
Jačina:1 (broj ponavljanja)
veseo, raznolik, perceptivan
Slovo C
Redni broj karte:3
Tarot karta:Carica
Jačina:1 (broj ponavljanja)
strpljiv, svojeglav, snažan, darovit

Poznate osobe sa istim imenom/prezimenom

Katarina Elisa - slikarica, umjetnička pedagogica