Katica Aleksić

Detaljna analiza, opis i sve o imenu Katica i prezimenu Aleksić.

Katica je žensko ime.
Ime Katica najčešće koriste slijedeći jezici: hrvatski.

Slična/srodna imena

Slična i/ili srodna imena imenu Katica: -
Slična i/ili srodna prezimena prezimenu Aleksić: -

Statistika pregleda

Ime Katica je pregledano ukupno 34944 put(a). Po popularnosti ovo ime se nalazi na 215. poziciji, a traženo je sa 0.176% upita. Prezime Aleksić je pregledano ukupno 61675 put(a). Po broju pregleda ovo prezime zauzima 3. mjesto, a traženo je sa 0.307% upita.

Izvedene riječi

Koristeći znakove iz imena i prezimena Katica Aleksić moguće je sastaviti slijedeće riječi:
ace, acetal, acetil, aca, aikia, akt, aks, aktea, ala, alatka, alakati, alat, alka, ale, ali, alias, alk, alkati, alt, altai, altaiski, ask, asket, asketa, atak, ati, atlas, atle, atleski, ats, caka, cakći, cakliti, cakleći, cela, ces, ceski, cest, cesta, cik, cika, cikla, cikas, cikći, ciliat, cis, cista, cist, ćale, ćaskati, ćatica, eai, east, eksa, eksati, elastika, ela, elisa, elita, eliti, esa, esac, est, eta, etika, etil, etl, etski, ici, ikati, ili, ilica, iskakati, iskati, istaći, istek, ital, italik, italski, kaca, kaciti, kaić, kati, kaki, kakiti, kal, kala, kalati, kalcit, kaliti, kalta, kas, kasa, kasaći, kasati, kasatka, kaseta, kasica, kaskati, kasta, kastel, kast, kata, kći, kec, keks, kelat, kelata, kelt, keltski, kesa, kesiti, kesica, kesik, kes, ketali, ketili, kika, kik, kiks, kiksati, kila, kilt, kiselica, kiseli, kisica, kist, kita, kiteći, kiti, kitica, klaćati, klati, klak, klaka, klas, klasa, klasati, klasica, klasić, klecati, klek, kleka, kleti, kles, klica, klicati, klice, klik, klika, klikati, kliski, klisa, laćati, laikati, laikat, lakat, las, lasica, lasić, lasiti, laska, laskati, laski, lasta, lastik, lastika, lat, lateks, latica, latice, leciti, leća, lećast, lećasti, lek, leksik, les, lesa, let, lice, lica, lik, lickati, lika, lisac, liska, listak, lisica, liski, list, lista, liste, listić, litica, litika, lsc, lac, sać, saće, sati, sakat, sala, salata, saliti, salt, sat, satić, seka, sekta, sel, sela, selac, seliti, selica, set, sial, sić, siti, sikć, siktal, sila, sileći, silić, silika, silikat, sit, sitki, ska, skakati, skakalica, skala, skela, ski, skica, skice, skić, skitalac, skitalica, sklać, sklat, sklek, sla, slac, slati, slak, slatki, slatak, sleta, slet, sli, slići, sliti, slikati, stakalce, stakalac, stalac, stc, steka, stećak, stela, sti, stick, stići, stil, taca, tak, taki, taći, taks, taksa, taksi, talac, teći, tek, teka, tekica, tekila, teklić, tel, telac, telić, tesla, tic, tica, tie, tisa, tisak, tis, tiski, tkalac, tlac, tlak, tlaka.
Ukupno sastavljeno 294 riječ(i). Najduža riječ (ili jedna od najdužih) je imenica skakalica i sastoji se od 9 znakova.

Numerologija imena i prezimena

Katica Aleksić se sastoji od slijedećih slova i pripadnih numeroloških vrijednosti:
k (2), a (1), t (4), i (1), c (3), a (1), a (1), l (3), e (5), k (2), s (3), i (1), ć (3)
2 + 1 + 4 + 1 + 3 + 1 + 1 + 3 + 5 + 2 + 3 + 1 + 3 = 30
3 + 0 = 3

Numerološki broj je: 3.

Osoba s brojem Tri je druželjubiva, prijateljska i optimistična. Uživa u životu i ima zdrav smisao za humor. Njezin vladar je planet Jupiter.

Pozitivne osobine koje karakteriziraju Trojku su pozitivan stav, radost prema životu, istraživački duh i velika sposobnost izražavanja. Loše strane Trojke su površnost, rasipnost i rastresenost.

U ljubavi Trojka je zabavna te energična osoba sklona eksperimentiranju. Kako bi bila sretna i zadovoljna u ljubavi, mora imati dovoljno slobodnog vremena za druženje s drugim ljudima pored vremena provedenog s partnerom. Ako je pritom partner ometa, vrlo brzo postane nesretna, sitničava i nemirna. Osjećaj slobode joj pruža zabavan i optimističan pogled na svijet.

Trojka najbolje odgovara brojkama 6, 8 i 9.

Statistika imena i prezimena

Ime i prezime Katica Aleksić sastavljeno je od 13 slova i 13 znakova. Od svih slova njih 6 su samoglasnici, dok je 7 suglasnika što ispada da se sastoji od 46% samoglasnika te 54% suglasnika.
U ovom imenu 7 znakova nalazi se na tipkovnici pod prstima u sredini tipkovnice, te ovo ime i prezime koristeći računalnu tipkovnicu može biti ispisano sa 13 bodova (manji broj bodova je bolje/brže).

Tarot karte

Brojevi i značenja tarot karti za svako slovoKatica Aleksić. Pročitajte detaljni opis, objašnjenje i značenje svakog slova:
KATICA ALEKSIĆ - pretvorba u slova bez specijalnih znakova:
KATICA ALEKSIC

Slovo K
Redni broj karte:11
Tarot karta:Pravda
Jačina:2 (broj ponavljanja)
karizmatičan, brz, vođa, odlučan
Slovo A
Redni broj karte:1
Tarot karta:Čarobnjak
Jačina:3 (broj ponavljanja)
kreativan, poduzetan, inventivan, intuitivan
Slovo T
Redni broj karte:20
Tarot karta:Presuda
Jačina:1 (broj ponavljanja)
nepokolebljiv, uporan, zahtjevan, snažan
Slovo I
Redni broj karte:9
Tarot karta:Pustinjak
Jačina:2 (broj ponavljanja)
nezavisan, istraživačkog duha, inteligentan, skroman, mudar
Slovo C
Redni broj karte:3
Tarot karta:Carica
Jačina:2 (broj ponavljanja)
strpljiv, svojeglav, snažan, darovit
Slovo L
Redni broj karte:12
Tarot karta:Obješenjak
Jačina:1 (broj ponavljanja)
vođa, učitelj, iscjeljitelj, odlučan
Slovo E
Redni broj karte:5
Tarot karta:Svećenik
Jačina:1 (broj ponavljanja)
mudar, lukav, inventivan, odvažan, društven
Slovo S
Redni broj karte:19
Tarot karta:Sunce
Jačina:1 (broj ponavljanja)
veseo, raznolik, perceptivan