Prezimena

Popis prezimena. Kliknite slovo za prikaz prezimena koje započinju na odabrano slovo.

Prezimena. Što ona predstavljaju? Prezime ili obiteljsko ime prema zakonu dobijemo od svojih roditelja, točnije od oca. To je najčešći slučaj, no ponekad prezime nasljeđujemo i od majke ili nosimo dva prezimena svojih roditelja, i oca i majke. U većini kultura diljem svijeta uobičajeno je da prezime nasljeđujemo od roditelja, dok svaka kultura ima svoja pravila ili načine prema kojima je prezime formirano ili nasljeđeno.

Tradiocionalno, u većini Europskih zemalja i u svijetu vrijedi pravilo prema kojem žena uzima muževo prezime prilikom udaje te djeca zatim nose očevo prezime. Ukoliko se nezna tko je otac djeteta ili otac ne priznaje roditeljstvo, dijete dobiva prezime majke.

Ljude najčešće zanima ima li njihovo prezime kakvo značenje, koje je porijeklo prezimena i kada se prvi put pojavljuje.