Vidić

Detaljna analiza, opis i sve o prezimenu Vidić.

Slična/srodna imena

Slična i/ili srodna prezimena prezimenu Vidić: Vidoš, Vučetić

Popis imena

Kliknite na slovo za prikaz kombinacije prezimena Vidić i imena koje započinju na odabrano slovo.

Statistika pregleda

Prezime Vidić je pregledano ukupno 21704 put(a). Po broju pregleda ovo prezime zauzima 715. mjesto, a traženo je sa 0.078% upita.

Izvedene riječi

Koristeći znakove iz prezimena Vidić moguće je sastaviti slijedeće riječi:
dići, vići, vid.
Ukupno sastavljeno 3 riječ(i). Najduža riječ (ili jedna od najdužih) je glagol dići i sastoji se od 4 znakova.

Numerologija prezimena

Vidić se sastoji od slijedećih slova i pripadnih numeroloških vrijednosti:
v (6), i (1), d (4), i (1), ć (3)
6 + 1 + 4 + 1 + 3 = 15
1 + 5 = 6

Numerološki broj je: 6.

Šestica obožava mir, stabilnost i harmoniju. Njome vlada planet Venera.

Svaka osoba lako razvije određene pozitivne, pa tako i neke negative osobnosti. Pozitivne osobnosti koje karakteriziraju Šesticu su suosjećajnost, odanost, osjećaj za obitelj, mir i domaću atmosferu. Ako ponekad isplivaju na površinu njene negativne energije, pokazati će se kao površne, ljubomorne i/ili posesivne.

Šestica prezire svađanje i prepirke, stoga će napraviti sve kako bi upravo to spriječila u ljubavnom odnosu i na taj način očuvala mir i harmoniju. Jako je vezana za dom i obitelj kojima je poptuno predana i odana. U nekim rijetkim slučajevima lako se dogodi da svoju predanost miru i harmoniji odvede predaleko. Tada njezina ljubav prema partneru zahladi i postane površna i ljubomorna.

Odgovara brojevima 3, 5 i 9.

Statistika prezimena

Prezime Vidić sastavljeno je od 5 slova i 5 znakova. Od svih slova njih 2 su samoglasnici, dok je 3 suglasnika što ispada da se sastoji od 40% samoglasnika te 60% suglasnika.
U ovom imenu 1 znakova nalazi se na tipkovnici pod prstima u sredini tipkovnice, te ovo prezime koristeći računalnu tipkovnicu može biti ispisano sa 9 bodova (manji broj bodova je bolje/brže).

Tarot karte

Brojevi i značenja tarot karti za svako slovo Vidić. Pročitajte detaljni opis, objašnjenje i značenje svakog slova:
VIDIĆ - pretvorba u slova bez specijalnih znakova:
VIDIC

Slovo V
Redni broj karte:22
Tarot karta:Budala
Jačina:1 (broj ponavljanja)
zabavan, radostan, uporan, spreman za rizike, djetinjast
Slovo I
Redni broj karte:9
Tarot karta:Pustinjak
Jačina:2 (broj ponavljanja)
nezavisan, istraživačkog duha, inteligentan, skroman, mudar
Slovo D
Redni broj karte:4
Tarot karta:Car
Jačina:1 (broj ponavljanja)
odlučan, uporan, samokontrolirajuć, discipliniran, idealista
Slovo C
Redni broj karte:3
Tarot karta:Carica
Jačina:1 (broj ponavljanja)
strpljiv, svojeglav, snažan, darovit