Robert Aleksić

Detaljna analiza, opis i sve o imenu Robert i prezimenu Aleksić.

Robert je muško ime.
Ime Robert najčešće koriste slijedeći jezici: češki, danski, nizozemski, engleski, francuski, njemački, drevno germanski, hrvatski, nizozemski, norveški, poljski, rumunjski, ruski, švedski.

Slična/srodna imena

Slična i/ili srodna imena imenu Robert: -
Slična i/ili srodna prezimena prezimenu Aleksić: -

Statistika pregleda

Ime Robert je pregledano ukupno 54443 put(a). Po popularnosti ovo ime se nalazi na 39. poziciji, a traženo je sa 0.274% upita. Prezime Aleksić je pregledano ukupno 61653 put(a). Po broju pregleda ovo prezime zauzima 3. mjesto, a traženo je sa 0.307% upita.

Izvedene riječi

Koristeći znakove iz imena i prezimena Robert Aleksić moguće je sastaviti slijedeće riječi:
aerob, aerobik, akt, ako, akr, akril, aks, akter, ale, ali, alk, alt, alter, aorist, aril, art, artikl, asir, ask, asket, aster, atelier, ati, atilo, atle, atleski, atol, ats, bakelit, bakri, bal, balet, balist, balti, bar, barel, bareter, barilo, barit, bark, barok, barski, bas, base, baset, bask, bat, bati, batik, batić, batler, bea, bećar, bećarski, bek, beka, bel, bela, belati, belić, belot, beo, beotski, beraći, brati, beretka, beretak, beril, besa, besi, best, beta, betel, bti, bias, bitka, bića, bik, bilo, bileć, bios, biota, bireta, biro, birokrat, birsa, bis, biser, biserak, biserka, bista, bistro, bistroća, bit, bite, biter, blat, blato, blati, blatski, blekast, blister, blok, bloker, bloketa, blot, blotski, bosti, boa, boćati, boćar, boćarski, boćat, boće, bokal, boksati, bokser, boksit, bol, bolest, bolski, bolta, bor, bora, borak, boraks, boraski, borat, borer, borik, borić, boriće, borika, borski, brak, brat, brateći, bratić, bratski, brk, breaker, brek, brest, brik, briket, brisalo, bristol, brit, britak, britko, broć, broćika, brokat, broker, brokeri, brst, brt, ćale, ćato, ćebe, ćerati, ćeretalo, ćitab, ćorak, eaes, eai, east, ees, eib, ekleri, eksa, eksati, ekser, ekstra, ela, elektro, elisa, elita, eolski, era, erar, erarski, rati, erker, erol, erotika, erotski, ertl, esa, esker, eskort, eskorta, eskorter, esao, esro, est, ester, eta, etar, eter, eterski, etika, etil, etl, etos, etski, iako, iber, ikra, iksora, iole, iskra, istar, istek, istekao, isto, istok, ital, kabel, kabl, kablić, kablo, kabriolet, kaić, kaire, kair, kati, kal, kalo, kaloser, kao, kaos, kar, kare, karies, karo, kartel, karter, kas, kastel, kast, kbr, kćer, kći, keb, kebati, kelat, kelator, kelt, kesa, kes, ketali, keto, kiblo, kila, kilt, tko, kir, kireta, kiseo, kist, kita, klati, klas, klasić, klaster, kleti, kler, kles, klesar, kleto, klisa, klor, klorat, klorit, kob, kobalt, kobila, kobil, kobra, kobar, koća, koćar, kosti, kol, kola, kolati, kolar, kolast, kole, kolebati, kolera, kolet, koli, koliba, kolibar, kolt, koati, kor, kora, koral, korati, koralit, korast, koreći, korelat, korist, koritar, korlat, korsar, kosa, kosati, kosi, kosir, kositar, kost, kot, kota, kotar, kotla, kotlar, kotlić, kraći, kraće, krasti, krati, kras, krasoti, krast, krat, krater, kreator, kreći, kreol, kreola, kreole, kresol, kresta, kret, kretalo, kril, krilo, krilat, kris, kristal, kroser, krst, krsta, krstareći, krstić, krtol, lakirer, lako, laoski, las, laso, laser, lasić, laski, lastik, lat, lateks, lebić, leća, lećast, lećasti, lek, lektira, lektor, ler, les, lesa, let, leteći, letio, leto, libar, liber, liberate, libertas, libor, libra, libreto, libret, lik, liker, lika, liko, lir, lira, lirast, liska, listak, list, lista, liste, litra, lob, lobati, lobi, lobist, lokati, loća, loćika, loćike, lota, obaći, obal, obalski, obastir, obećati, obrati, obikl, obit, oblak, oblast, oblasti, oblat, obli, oblik, oblić, obla, obrat, obris, obrisak, obrt, obrta, oka, okasti, okt, oker, oklesati, okra, okraći, okret, olak, ola, olb, ole, olib, olsa, oltar, oltari, oltarski, oasti, oral, orasi, orbi, orbita, oreći, oriks, oris, orkestar, orlić, orla, ortak, osa, osati, oseka, oseći, osi, oslić, ostali, otar, oteći, otekli, otek, oti, otir, otisak, otkriće, otra, otres, otrći, rabeći, rabersil, rabot, rabski, rak, rakel, rakis, ral, ralo, ras, raskol, raskrit, rasti, rasol, rast, rasteći, raster, rastok, rat, ratik, rba, reaktor, realist, rebar, rebarski, reberski, rebro, rebrast, rebrat, reis, reket, reketar, rektor, rek, rele, relikt, resa, rese, reska, reskati, reski, resko, reskoća, resor, restor, retabl, retikl, retak, retor, reteri, retorika, retorski, retro, ria, riba, ribar, ribarsko, rika, rikola, rik, ril, rilo, ris, rit, riter, rob, roba, roberta, robski, rok, rokći, roker, rol, rola, rolati, roler, rolerski, roleta, roletar, rosa, rosika, rta, sabit, sabor, sabori, saboter, sać, saće, sati, sakr, sakrilo, sakrit, salo, salitre, salt, salto, sari, sar, sat, satić, satir, satire, sebe, sebro, seir, seka, sekret, sekretar, sekta, sekte, sektor, sektora, sel, sela, selo, selektor, seo, seoba, serb, ser, srati, set, seter, sial, sić, sierra, sikć, siktal, sila, silo, sir, sirota, sirotka, sit, sito, sitar, sio, ska, skao, skater, skela, skelar, skele, skelet, skerlet, ski, skić, sklać, sklat, skoba, skot, skrati, skrat, skrb, skrba, skretalo, skrleta, skrlet, sla, slab, slabo, slaboć, slati, slak, slatki, slatkoć, slatkoći, sleta, slet, sli, slikar, slot, sob, soba, sobar, sol, solika, solik, sorta, sorbat, sorter, sortirka, srba, srkati, srebro, srebrolik, sreća, srećka, sreće, srok, stablo, staklo, star, staro, starolik, steka, stećak, steel, stela, ster, stere, stereo, sterol, sti, stil, sto, stok, stoiber, stoik, stoka, stol, stolar, stola, stolić, str, strka, strik, strika, stra, strći, tab, tablo, tabor, taborski, tak, taki, taći, takoreći, taks, taksi, tlo, talir, taro, tarok, tarski, tbr, tebe, tebi, teći, tek, teka, tekila, teklić, tel, tele, teleći, telećak, teleks, telić, ter, tera, teror, tesar, tesera, tesla, teslo, tie, tio, tiol, tirol, tirolka, tisa, tisak, tis, tiskar, tlak, tlb, tloris, toka, tokar, tolar, tolarski, tole, toleski, tolik, tor, torba, torbak, torbar, torbarski, torka, trak, traser, trka, tres, treska, treski, tri, trias, trio, triler, triol, triola, tris, trk, trkaći, trke, trokar, trola, trbak, trsi, trski.
Ukupno sastavljeno 776 riječ(i). Najduža riječ (ili jedna od najdužih) je imenica kabriolet i sastoji se od 9 znakova.

Numerologija imena i prezimena

Robert Aleksić se sastoji od slijedećih slova i pripadnih numeroloških vrijednosti:
r (2), o (7), b (2), e (5), r (2), t (4), a (1), l (3), e (5), k (2), s (3), i (1), ć (3)
2 + 7 + 2 + 5 + 2 + 4 + 1 + 3 + 5 + 2 + 3 + 1 + 3 = 40
4 + 0 = 4

Numerološki broj je: 4.

Dobrota i marljivost je vodilja kroz život osoba označenih brojem Četiri. Četvorka je praktična, ima dobar osjećaj za detalje, pouzdana je i uvijek spremna pomoći. Njezin vladar je planet Uran.

Pozitivne osobine koje karakteriziraju Četvorku su pouzdanost, vjernost, dosljednost, samodisciplina i usmjerenost prema rješavanju problema. Međutim, kada njezina osobnost pokaže svoju manje ljepu stranu, to se može izraziti kroz pobunu, sitničavost, tvrdoglavost i uskogrudnost.

Čertvorka je u ljubavi prizemljena i općenito je odan partner koji zaslužuje da mu se vjeruje. Međutim ako osjeti da ga partner bilo kako ograničava, postane vrlo osjetljiva i nervozna. U vezi treba snažnog i odlučnog partnera koji je ponekad spreman izboriti se za vlastita stajališta. Neodlučan partner ju može razljutiti do te mjere da počinje uzvraćati protivljenjem. Četvorke su odane i orijentirane rješavanju problema. Obično znaju kako motivirati partnera preuzimanjem inicijative.

Odgovara brojkama 1 i 7.

Statistika imena i prezimena

Ime i prezime Robert Aleksić sastavljeno je od 13 slova i 13 znakova. Od svih slova njih 5 su samoglasnici, dok je 8 suglasnika što ispada da se sastoji od 38% samoglasnika te 62% suglasnika.
U ovom imenu 4 znakova nalazi se na tipkovnici pod prstima u sredini tipkovnice, te ovo ime i prezime koristeći računalnu tipkovnicu može biti ispisano sa 19 bodova (manji broj bodova je bolje/brže).

Tarot karte

Brojevi i značenja tarot karti za svako slovoRobert Aleksić. Pročitajte detaljni opis, objašnjenje i značenje svakog slova:
ROBERT ALEKSIĆ - pretvorba u slova bez specijalnih znakova:
ROBERT ALEKSIC

Slovo R
Redni broj karte:18
Tarot karta:Mjesec
Jačina:2 (broj ponavljanja)
strpljiv, odlučan, jak
Slovo O
Redni broj karte:15
Tarot karta:Vrag
Jačina:1 (broj ponavljanja)
optimist, igrač, trgovac, lovac
Slovo B
Redni broj karte:2
Tarot karta:Velika svećenica
Jačina:1 (broj ponavljanja)
osjećajan, brižan, tajnovit, stvaralac
Slovo E
Redni broj karte:5
Tarot karta:Svećenik
Jačina:2 (broj ponavljanja)
mudar, lukav, inventivan, odvažan, društven
Slovo T
Redni broj karte:20
Tarot karta:Presuda
Jačina:1 (broj ponavljanja)
nepokolebljiv, uporan, zahtjevan, snažan
Slovo A
Redni broj karte:1
Tarot karta:Čarobnjak
Jačina:1 (broj ponavljanja)
kreativan, poduzetan, inventivan, intuitivan
Slovo L
Redni broj karte:12
Tarot karta:Obješenjak
Jačina:1 (broj ponavljanja)
vođa, učitelj, iscjeljitelj, odlučan
Slovo K
Redni broj karte:11
Tarot karta:Pravda
Jačina:1 (broj ponavljanja)
karizmatičan, brz, vođa, odlučan
Slovo S
Redni broj karte:19
Tarot karta:Sunce
Jačina:1 (broj ponavljanja)
veseo, raznolik, perceptivan
Slovo I
Redni broj karte:9
Tarot karta:Pustinjak
Jačina:1 (broj ponavljanja)
nezavisan, istraživačkog duha, inteligentan, skroman, mudar
Slovo C
Redni broj karte:3
Tarot karta:Carica
Jačina:1 (broj ponavljanja)
strpljiv, svojeglav, snažan, darovit

Poznate osobe sa istim imenom/prezimenom

Robert Hajszan - hrvatski književnik
Robert Koch - liječnik, djelovao na obližnjim Brijunskim otocima
Robert Matijašić - arheolog
Robert Špehar - nogometaš
Robert Jakubek - počasni konzul RH
Robert Bacalja - (1962. - )
Robert Pauletić - pisac i kvizaški šampion